Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Melbu skole
Skolegata 4
8445 MELBU
Org.nr 974587955
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Hadsel kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 40,4 45,1 41,9 40,2 39,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,0 7,0 7,7 8,0 8,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 9 11 11 17 17
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 32,5 28,0 26,5 17,2 18,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,9 23,7 26,3 42,3 42,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,9 8,0 9,4 10,1 9,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,2 7,9 7,8 7,5 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 17,1 10,8 11,3 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,1 13,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1 10,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 10,4 12,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,5 91,6 83,5 90,1 99,7
Lærertimer som gis til undervisning 26 513 30 017 26 681 25 745 26 501
Undervisningstimer totalt per elev 88 100 91 88 84
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no