Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meland ungdomsskule
Havnevegen 51
5918 FREKHAUG
Org.nr 975286118
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Alver kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 16,0 17,4 14,3 18,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 10,1 8,4 11,4 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,1 53,0 43,9 39,3 32,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,6 15,6 16,9 24,8 26,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,4 13,4 11,3 15,3 13,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,7 13,0 19,0 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0 17,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,2 99,3 99,4 99,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 9 217 8 607 10 012 7 961 10 350
Undervisningstimer totalt per elev 66 65 78 57 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no