Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meland ungdomsskule
Havnevegen 51
5918 FREKHAUG
Org.nr 975286118
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Meland kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,7 18,7 16,0 17,4 14,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 10,0 10,1 8,4 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,0 55,1 53,0 43,9 39,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 13,6 15,6 16,9 24,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 13,4 13,4 11,3 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,1 17,0 16,7 13,0 19,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 99,2 99,3 99,4 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 10 520 9 217 8 607 10 012 7 961
Undervisningstimer totalt per elev 68 66 65 78 57
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no