Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meland kommune
Kommunenr 1256
Alle grunnskoler med adresse i Meland kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 109,7 125,6 127,1 137,9 135,6
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 11,3 11,0 10,4 11,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 24 26 30 35
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,2 51,3 47,0 42,0 38,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 18,9 20,4 22,1 26,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 12,5 11,9 11,3 11,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,5 12,8 13,0 11,9 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 15,9 15,3 14,5 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,4 93,6 99,8 98,7 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 69 771 76 209 78 676 87 571 86 778
Undervisningstimer totalt per elev 59 63 64 69 65
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no