Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meland kommune (utgått)
Kommunenr 1256
Kun utgåtte skoler med adresse i Meland kommune (utgått) vises her.
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 125,6 127,1 137,9 135,6 148,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,0 10,4 11,1 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 24 26 30 35 36
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,3 47,0 42,0 38,0 37,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 20,4 22,1 26,1 24,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,9 11,3 11,1 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,8 13,0 11,9 15,0 11,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,9 15,3 14,5 16,6 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,2 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7 15,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,6 99,8 98,7 98,9 98,8
Lærertimer som gis til undervisning 76 209 78 676 87 571 86 778 90 993
Undervisningstimer totalt per elev 63 64 69 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no