Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Melåsberget skole (UTGÅTT)
Melåsberget
2416 JØMNA
Org.nr 990191484
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Elverum kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,1 4,2 3,8
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 13,8 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 90,2 53,3 44,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,4 21,9 24,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 14,4 13,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 31,2 22,7 17,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,5 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 081 2 622 2 308
Undervisningstimer totalt per elev 45 54 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no