Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole
Vågbøvegen 1305
6628 MEISINGSET
Org.nr 975283674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tingvoll kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 864
Undervisningstimer totalt per elev 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no