Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole
Vågbøvegen 1305
6628 MEISINGSET
Org.nr 975283674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tingvoll kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 4,4 4,3 4,7 4,3 4,4
Tingvoll kommune 37,4 38,7 40,8 41,8 38,2
Møre og Romsdal fylke 3 036,1 3 039,7 3 085,5 3 104,8 3 166,4
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 9,5 8,9 7,7 7,9 7,8
Tingvoll kommune 10,4 9,9 10,0 9,5 10,1
Møre og Romsdal fylke 11,8 11,7 11,4 11,3 11,0
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 1 1 1 0 1
Tingvoll kommune 8 9 11 10 8
Møre og Romsdal fylke 467 498 513 548 566
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 56,9 52,3 50,8 73,2 53,6
Tingvoll kommune 46,8 41,2 33,6 35,9 42,6
Møre og Romsdal fylke 68,3 63,8 61,5 57,6 55,3
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 14,7 15,3 13,9 9,6 12,8
Tingvoll kommune 20,2 22,1 26,6 24,0 21,5
Møre og Romsdal fylke 15,4 16,4 16,6 17,7 17,9
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 10,1 9,1 8,0 8,2 8,1
Tingvoll kommune 10,7 10,9 10,5 10,4 11,0
Møre og Romsdal fylke 12,5 12,4 12,0 11,8 11,4
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Tingvoll kommune 13,5 11,0 12,6 11,0 12,0
Møre og Romsdal fylke 14,0 14,0 13,9 14,1 13,8
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 10,6 9,8 9,4 9,2 8,8
Tingvoll kommune 13,7 12,5 13,9 12,8 13,4
Møre og Romsdal fylke 16,2 16,0 15,6 15,6 15,1
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 8,1 5,3
Tingvoll kommune 12,2 11,4
Møre og Romsdal fylke 14,1 13,1
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 10,4 13,7
Tingvoll kommune 11,9 14,0
Møre og Romsdal fylke 15,3 15,1
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 0,0 0,0
Tingvoll kommune 14,1 15,1
Møre og Romsdal fylke 18,0 17,7
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 89,5 79,8 68,9 77,0 95,5
Tingvoll kommune 93,9 91,2 92,0 95,6 99,5
Møre og Romsdal fylke 96,6 95,8 95,6 95,3 95,2
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 2 888 2 845 3 160 2 813 2 864
Tingvoll kommune 24 305 25 326 25 768 26 823 24 540
Møre og Romsdal fylke 1 924 438 1 930 564 1 977 135 1 990 803 2 037 091
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole 78 84 96 94 95
Tingvoll kommune 69 72 71 74 70
Møre og Romsdal fylke 60 61 63 63 65
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no