Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meisingset Oppvekstsenter - Avd skole
Vågbøvegen 1305
6628 MEISINGSET
Org.nr 975283674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tingvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 3,9 4,4 4,3 4,7 4,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,0 9,5 8,9 7,7 7,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 53,8 56,9 52,3 50,8 73,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,8 14,7 15,3 13,9 9,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,0 10,1 9,1 8,0 8,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,5 10,6 9,8 9,4 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 89,5 79,8 68,9 77,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 593 2 888 2 845 3 160 2 813
Undervisningstimer totalt per elev 74 78 84 96 94
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no