Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meisingset oppvekstsenter - Avd skole
Vågbøvegen 1305
6628 MEISINGSET
Org.nr 975283674
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Tingvoll kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,4 4,3 4,7 4,3 4,4
Antall elever per årsverk til undervisning 9,5 8,9 7,7 7,9 7,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 56,9 52,3 50,8 73,2 53,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,7 15,3 13,9 9,6 12,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,1 9,1 8,0 8,2 8,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,6 9,8 9,4 9,2 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,1 5,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4 13,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,5 79,8 68,9 77,0 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 888 2 845 3 160 2 813 2 864
Undervisningstimer totalt per elev 78 84 96 94 95
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no