Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mehamn skole
Gamvikveien 1
9770 MEHAMN
Org.nr 975280179
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gamvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,6 11,9 11,1 9,2 8,7
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 5,9 6,1 6,2 6,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 122,4 77,1 34,6 50,9 162,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,6 7,0 13,8 11,5 3,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,3 6,9 8,1 8,7 6,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,8 6,6 6,1 5,4 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 8,9 9,7 8,1 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 86,2 77,1 100,0 78,8 71,0
Lærertimer som gis til undervisning 8 039 7 690 6 014 6 059 6 089
Undervisningstimer totalt per elev 113 120 113 112 117
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no