Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mehamn skole
Gamvikveien 1
9770 MEHAMN
Org.nr 975280179
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Gamvik kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,9 11,1 9,2 8,7 7,7
Antall elever per årsverk til undervisning 5,9 6,1 6,2 6,1 6,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,1 34,6 50,9 162,5 92,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,0 13,8 11,5 3,7 6,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,9 8,1 8,7 6,6 7,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,6 6,1 5,4 7,0 6,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 9,7 8,1 7,3 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,3 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 7,0 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,2 6,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 77,1 100,0 78,8 71,0 59,2
Lærertimer som gis til undervisning 7 690 6 014 6 059 6 089 5 245
Undervisningstimer totalt per elev 120 113 112 117 114
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no