Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meek skole (utgått)
Kvernes
6530 AVERØY
Org.nr 875289772
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Averøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 7,5 7,0 8,1 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,9 10,1 8,9 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 106,3 79,5 42,7 37,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 8,4 11,2 18,5 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,9 10,2 9,0 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,9 11,0 10,7 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 85,3 96,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 044 4 530 5 312 4 731
Undervisningstimer totalt per elev 75 73 83 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no