Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Meek skole (UTGÅTT)
Kvernes
6530 AVERØY
Org.nr 875289772
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Averøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 8,4 7,5 7,0 8,1 7,3
Antall elever per årsverk til undervisning 9,7 9,9 10,1 8,9 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 133,9 106,3 79,5 42,7 37,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,7 8,4 11,2 18,5 20,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,9 10,2 9,0 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,3 10,9 11,0 10,7 9,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 8,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,5 85,3 96,9 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 5 715 5 044 4 530 5 312 4 731
Undervisningstimer totalt per elev 76 75 73 83 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no