Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Medkila skole
Høgholtet 36
9414 HARSTAD
Org.nr 977489784
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Harstad kommune / Hársttáid Suohkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 18,1 20,5 19,1 19,1 20,5
Antall elever per årsverk til undervisning 16,4 14,4 14,9 14,2 12,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 3 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 97,3 166,9 92,9 109,3 89,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,1 7,4 13,9 11,2 13,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 14,4 14,9 14,3 12,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,4 16,1 16,8 16,0 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 95,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 223 12 920 12 274 12 191 13 965
Undervisningstimer totalt per elev 45 51 50 52 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no