Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mausund oppvekstsenter - Avd skole
Måøyveien 75
7284 MAUSUND
Org.nr 975282325
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Frøya kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 4,3 4,1 4,1 4,1 4,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 5,8 5,0 5,0 5,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0 0 0 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 123,8 51,2 36,7 75,0 33,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 4,9 9,9 12,0 5,9 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 6,8 5,3 4,9 5,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 6,0 6,0 7,1 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 6,7 5,9 5,8 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 6,9 6,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 3,2 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,1 7,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 72,7 68,1 91,5 65,2 74,0
Lærertimer som gis til undervisning 2 717 2 565 2 565 2 537 2 482
Undervisningstimer totalt per elev 104 122 142 141 124
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no