Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Maurnes skole
Lilandveien 151
8407 SORTLAND
Org.nr 975288242
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sortland kommune / Suorttá Souhkan skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,7 6,5 6,9 7,1 6,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,5 12,6 11,8 10,4 10,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 0 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,4 45,7 0,0 35,8 30,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,5 25,0 0,0 26,3 32,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,4 12,5 11,9 10,6 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,3 14,3 13,1 13,6 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,6 93,0 89,9 88,0 78,2
Lærertimer som gis til undervisning 4 454 4 359 4 528 4 766 4 767
Undervisningstimer totalt per elev 59 59 63 71 71
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no