Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mauranger skule
Sunndalsvegen 640
5476 MAURANGER
Org.nr 975281493
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 3,3 2,9 3,0 3,0 3,1
Antall elever per årsverk til undervisning 8,3 8,9 7,3 7,6 6,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,1 46,0 55,9 57,1 47,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,6 17,1 11,3 11,6 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,3 9,1 7,6 7,9 6,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 10,0 7,6 7,9 6,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,5 5,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 91,6 75,3 100,0 85,5
Lærertimer som gis til undervisning 2 059 1 916 1 932 1 938 1 967
Undervisningstimer totalt per elev 90 83 102 97 109
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no