Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mauranger skule
Sunndalsvegen 640
5476 MAURANGER
Org.nr 975281493
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 3,3 2,9 3,0 3,0
Antall elever per årsverk til undervisning 7,8 8,3 8,9 7,3 7,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 1 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 55,3 45,1 46,0 55,9 57,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,2 15,6 17,1 11,3 11,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 8,3 9,1 7,6 7,9
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,3 8,9 10,0 7,6 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 8,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,1 100,0 91,6 75,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 985 2 059 1 916 1 932 1 938
Undervisningstimer totalt per elev 95 90 83 102 97
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no