Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Maura skole
Lauvåsvegen 2
2032 MAURA
Org.nr 975272222
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Nannestad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,5 34,5 38,1 35,2 37,3
Antall elever per årsverk til undervisning 15,4 15,6 15,0 16,3 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 9 9 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 146,5 135,3 54,4 59,6 50,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,5 10,4 24,1 24,2 25,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,3 15,7 15,1 16,4 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 16,9 15,9 17,8 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,1 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,2 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,8 96,8 82,5 85,0 79,2
Lærertimer som gis til undervisning 23 070 23 070 24 654 23 112 24 924
Undervisningstimer totalt per elev 48 47 49 45 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no