Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Maudland skole
Kristines Vei 1
4311 HOMMERSÅK
Org.nr 974611120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 16,0 17,0 19,5 20,0 23,3
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,6 13,9 14,4 12,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 4 4 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,2 55,9 63,8 69,7 57,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 22,9 19,1 18,3 19,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,2 14,6 13,8 14,3 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,3 17,0 15,6 16,6 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0 17,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 88,1 93,6 95,1 95,2 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 10 070 11 036 12 693 13 172 15 390
Undervisningstimer totalt per elev 52 51 53 52 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no