Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Maudland skole
Kristines Vei 1
4311 HOMMERSÅK
Org.nr 974611120
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 15,3 16,0 17,0 19,5 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 14,0 14,3 14,6 13,9 14,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 4 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,2 57,2 55,9 63,8 69,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,3 21,3 22,9 19,1 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 14,2 14,6 13,8 14,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,6 17,3 17,0 15,6 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 16,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 87,3 88,1 93,6 95,1 95,2
Lærertimer som gis til undervisning 9 866 10 070 11 036 12 693 13 172
Undervisningstimer totalt per elev 53 52 51 53 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no