Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Matre skule
Matre
5984 MATREDAL
Org.nr 975285847
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Masfjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 10,1 10,0 11,7 11,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,8 7,3 7,0 6,2 5,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 80,8 85,9 114,8 55,1 38,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,8 7,7 5,4 10,1 13,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 7,6 8,4 6,7 7,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,5 9,8 6,8 8,0 6,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 9,5 8,8 8,9 7,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 92,8 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 580 6 552 6 299 7 410 7 410
Undervisningstimer totalt per elev 104 98 102 114 121
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no