Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Matre skule
Matre
5984 MATREDAL
Org.nr 975285847
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Masfjorden kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,1 10,0 11,7 11,9 11,7
Antall elever per årsverk til undervisning 7,3 7,0 6,2 5,8 5,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 85,9 114,8 55,1 38,1 78,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,7 5,4 10,1 13,5 6,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,6 8,4 6,7 7,1 6,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 9,8 6,8 8,0 6,1 6,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 8,8 8,9 7,4 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 5,7 4,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,0 9,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 6,7 10,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 552 6 299 7 410 7 410 7 410
Undervisningstimer totalt per elev 98 102 114 121 130
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no