Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mathopen skole
Kongsmyrveien 1
5174 MATHOPEN
Org.nr 974738376
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Bergen kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 21,6 20,0 22,1 21,6 22,0
Antall elever per årsverk til undervisning 16,6 15,8 15,6 15,9 15,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 149,1 115,3 119,8 103,7 96,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,9 12,1 11,4 13,9 14,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,5 15,8 15,7 16,0 15,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,0 17,9 17,6 17,8 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 19,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 14 212 13 072 14 300 14 516 14 820
Undervisningstimer totalt per elev 45 47 47 47 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no