Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Masfjorden kommune
Kommunenr 1266
Alle grunnskoler med adresse i Masfjorden kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 32,8 31,6 31,3 34,3 34,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,6 6,9 7,3 7,1 7,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 7 5 6 6
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,9 27,3 43,8 37,6 38,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 23,3 14,6 16,8 16,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,8 7,9 8,6 7,8 8,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,0 7,5 7,4 8,2 6,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,9 9,2 9,3 9,4 9,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 9,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,7 95,3 99,3 93,0 96,8
Lærertimer som gis til undervisning 21 076 20 588 19 339 21 571 22 086
Undervisningstimer totalt per elev 106 102 97 100 100
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no