Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Marnardal kommune
Kommunenr 1021
Alle grunnskoler med adresse i Marnardal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 31,8 31,3 31,2 32,4 33,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 10,9 11,2 11,0 10,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 5 6 5 4 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 66,4 49,6 57,0 76,3 73,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,4 19,7 17,4 12,5 12,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 12,1 11,8 11,5 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,9 10,9 13,7 13,7 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,2 12,8 14,0 14,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,6
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,9 99,4 99,7 97,6 89,7
Lærertimer som gis til undervisning 20 156 20 087 19 782 20 126 20 576
Undervisningstimer totalt per elev 66 66 64 65 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no