Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Marlo skule (UTGÅTT)
2690 SKJÅK
Org.nr 975274640
Offentlig skole
Grunnskole
Skoleeier: Skjåk kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 6,6 7,0 6,8 6,8
Antall elever per årsverk til undervisning 11,9 10,8 10,1 9,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,2 56,1 49,2 42,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,9 17,5 18,6 20,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,0 11,0 10,3 10,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 13,9 11,6 10,5 10,5
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 99,4 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 4 560 4 731 4 560 4 532
Undervisningstimer totalt per elev 62 69 74 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no