Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Markaplassen skole
Vikåsen 26
7054 RANHEIM
Org.nr 983210058
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Trondheim kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 34,4 38,2 41,9 42,6 38,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,1 13,5 13,0 14,1 14,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 4 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,1 101,8 87,4 96,5 101,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,7 11,5 12,9 12,1 12,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 20,1 18,0 17,3 18,8 19,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 25,6 23,6 22,1 24,3 21,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,1 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 380 21 744 23 802 23 085 22 340
Undervisningstimer totalt per elev 43 49 50 47 45
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no