Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Markabygda Montessoriskole Sa (privat)
Hallanvegen 20
7622 MARKABYGDA
Org.nr 987636750
Privatskole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Markabygda Montessoriskole Sa (privat)
Godkjent etter: Friskoleloven Godkjent status: Drift
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 9,2 8,8 7,1 7,1 7,1
Antall elever per årsverk til undervisning 6,0 6,2 7,5 7,4 7,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 17,7 23,5 22,6 23,4 25,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 32,8 26,5 32,5 30,7 28,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 6,6 6,9 8,3 8,1 8,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 9,5 9,2 12,4 12,3 11,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 10,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 536 6 536 5 123 5 123 5 123
Undervisningstimer totalt per elev 123 119 99 100 102
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no