Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Marikollen skole
Trygve Stokkes Veg 57
2208 KONGSVINGER
Org.nr 988675512
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 24,5 25,9 25,9 25,9 25,5
Antall elever per årsverk til undervisning 13,9 12,7 12,6 12,0 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 6 7 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 50,8 51,9 40,3 43,6 44,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 24,1 21,7 28,5 25,7 25,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,9 12,7 12,8 12,2 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,3 16,3 16,0 13,6 14,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 98,7 89,5 85,6
Lærertimer som gis til undervisning 15 952 16 998 17 485 17 844 17 662
Undervisningstimer totalt per elev 53 58 59 62 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no