Grunnet en teknisk oppdatering vil Skoleporten være delvis utilgjengelig onsdag 2. desember kl. 10:00 - 16:00. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Marikollen skole
Trygve Stokkes Veg 57
2208 KONGSVINGER
Org.nr 988675512
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kongsvinger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 25,9 25,9 25,9 25,5 24,3
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,6 12,0 12,4 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 7 7 7 7
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 51,9 40,3 43,6 44,7 42,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,7 28,5 25,7 25,9 27,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,7 12,8 12,2 12,7 12,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,3 16,0 13,6 14,3 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,1 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,6 17,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,7 89,5 85,6 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 16 998 17 485 17 844 17 662 16 593
Undervisningstimer totalt per elev 58 59 62 60 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no