Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Marienlyst skole
Blindernveien 12
0361 OSLO
Org.nr 974590026
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 78,4 74,3 78,9 87,6 98,9
Antall elever per årsverk til undervisning 12,1 13,4 13,0 12,1 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 11 12 14 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,7 76,9 74,6 70,3 77,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 15,4 15,5 15,6 13,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,7 16,2 15,8 14,6 13,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,4 15,9 15,5 14,5 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,7 23,8 23,0 22,6 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,5 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,9 20,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7 19,4
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 95,5 95,2 97,3 97,6 95,5
Lærertimer som gis til undervisning 48 404 45 850 48 830 55 377 62 538
Undervisningstimer totalt per elev 58 52 54 58 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no