Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Marienlyst skole
Blindernveien 12
0361 OSLO
Org.nr 974590026
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 66,5 78,4 74,3 78,9 87,6
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 12,1 13,4 13,0 12,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 13 11 12 14
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 63,1 65,7 76,9 74,6 70,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 19,8 16,3 15,4 15,5 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,8 14,7 16,2 15,8 14,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 19,9 14,4 15,9 15,5 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 27,1 22,7 23,8 23,0 22,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 22,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,2 95,5 95,2 97,3 97,6
Lærertimer som gis til undervisning 38 136 48 404 45 850 48 830 55 377
Undervisningstimer totalt per elev 46 58 52 54 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no