Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Maridalen skole
Gamle Maridalsvei 45
0890 OSLO
Org.nr 974590018
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,3 4,8 4,7 5,5 5,8
Antall elever per årsverk til undervisning 8,9 12,9 12,1 11,7 11,8
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 1 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 65,2 146,3 54,5 48,8 52,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,5 8,5 20,9 22,6 21,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,2 13,9 12,9 12,5 12,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,2 15,7 13,9 13,2 15,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 62,1 94,5 97,7 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 590 3 449 3 316 3 804 4 032
Undervisningstimer totalt per elev 83 57 61 63 63
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no