Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Manstad skole
Lervikveien 23
1626 MANSTAD
Org.nr 974565633
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 28,7
Antall elever per årsverk til undervisning 15,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 95,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 14,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 19 715
Undervisningstimer totalt per elev 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no