Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Manstad skole
Lervikveien 23
1626 MANSTAD
Org.nr 974565633
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Fredrikstad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 22,4 26,1 26,2 28,7 30,4
Antall elever per årsverk til undervisning 16,8 15,7 16,1 15,0 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 4 5 4 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 115,3 86,3 83,9 95,7 120,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,4 16,8 17,8 14,6 11,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,0 15,9 16,1 15,0 14,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,2 18,7 19,3 16,8 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 14,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,0 18,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 290 17 800 18 014 19 715 20 959
Undervisningstimer totalt per elev 44 47 46 49 51
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no