Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Manglerud skole
Plogveien 22
0681 OSLO
Org.nr 874590002
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 30,6 34,4 41,1 48,4 59,5
Antall elever per årsverk til undervisning 15,5 15,1 16,0 15,6 14,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 5 10 10 9
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,7 94,8 59,7 69,2 96,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 13,5 14,5 24,8 21,1 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,6 16,0 17,6 17,6 16,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 16,1 17,0 18,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 17,6 18,8 19,6 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 20,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 93,5 96,8 97,3 100,0 99,1
Lærertimer som gis til undervisning 20 257 23 202 27 818 32 664 40 603
Undervisningstimer totalt per elev 48 49 46 46 49
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no