Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Manger skule
Mangersnesvegen 21
5936 MANGER
Org.nr 975286045
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Radøy kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,4 12,0 13,3 15,0 15,6
Antall elever per årsverk til undervisning 13,3 13,5 13,1 12,3 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 5 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 64,1 48,7 34,2 36,2 37,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,8 25,5 35,3 31,6 30,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,3 13,4 13,1 12,3 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,5 17,3 16,8 17,1 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 98,2 90,2 87,8 90,8
Lærertimer som gis til undervisning 8 330 8 165 9 066 10 359 10 730
Undervisningstimer totalt per elev 56 55 57 60 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no