Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mandal kommune
Kommunenr 1002
Alle grunnskoler med adresse i Mandal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 166,6 163,1 168,6 166,0 171,9
Antall elever per årsverk til undervisning 14,3 14,5 14,2 14,8 13,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 28 30 33 46 37
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,7 68,9 62,9 47,1 56,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 17,0 18,3 19,8 27,5 21,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 16,3 16,0 15,5 16,1 15,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 15,8 16,3 17,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,1 18,3 18,4 18,1 17,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 95,3 98,9 98,9 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 103 423 100 690 104 260 102 622 107 556
Undervisningstimer totalt per elev 49 49 50 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no