Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mandal kommune
Kommunenr 1002
Alle grunnskoler med adresse i Mandal kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,4 4,9 8,2 11,7
Antall elever per årsverk til undervisning 8,2 10,3 8,3 6,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 3 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 31,1 19,3 24,1 18,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,5 50,8 31,6 33,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,1 10,4 9,6 7,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 3,8 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,1 13,4 10,7 9,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 9,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 79,3 97,9 93,4
Lærertimer som gis til undervisning 1 711 3 450 5 531 7 809
Undervisningstimer totalt per elev 90 72 88 107
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no