Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mandal kommune Kvalifiseringsenheten
Mikkelsmyrveien 2
4515 MANDAL
Org.nr 974615754
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Mandal kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 2,7 2,8 5,4 5,7 2,9
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 8,8 11,0 11,7 9,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 3 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 21,4 24,7 18,0 25,9 26,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,0 34,0 57,6 40,8 30,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,5 13,2 11,6 13,0 6,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 8,0 6,3 16,5 18,0 17,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 454 1 900 3 079 3 100 1 483
Undervisningstimer totalt per elev 97 79 55 52 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no