Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Malvik kommune
Kommunenr 5031
Alle grunnskoler med adresse i Malvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 167,4 166,8 171,4 166,4 162,1
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,7 12,5 13,0 13,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 18 21 21 22 25
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 105,5 91,6 90,2 87,1 77,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,6 12,3 12,5 13,5 15,6
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,7 13,8 14,0 14,2 14,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,9 14,1 13,2 13,8 14,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,0 18,2 17,6 18,1 18,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,9 97,8 99,5 98,3 99,3
Lærertimer som gis til undervisning 105 057 105 433 109 543 106 709 104 662
Undervisningstimer totalt per elev 56 56 57 55 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no