Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Malvik kommune
Kommunenr 5031
Alle grunnskoler med adresse i Malvik kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 166,8 171,4 166,4 162,1 164,6
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,5 13,0 13,3 13,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 21 21 22 25 27
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 91,6 90,2 87,1 77,2 72,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,3 12,5 13,5 15,6 16,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,8 14,0 14,2 14,5 13,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 14,1 13,2 13,8 14,5 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,2 17,6 18,1 18,1 17,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 16,2 15,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 19,7 19,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 19,3 20,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 99,5 98,3 99,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 105 433 109 543 106 709 104 662 106 607
Undervisningstimer totalt per elev 56 57 55 54 54
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no