Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Malmheim skole
Killinglandveien 24
4312 SANDNES
Org.nr 974610779
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 9,7 9,6 10,2 10,3
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 13,4 12,1 11,8 12,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 3 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 42,5 49,8 36,9 69,9 53,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 21,6 22,6 28,6 14,3 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,3 13,4 12,2 11,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 17,5 14,5 14,2 15,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,2 100,0 100,0 100,0 94,2
Lærertimer som gis til undervisning 6 878 6 042 6 186 6 412 6 507
Undervisningstimer totalt per elev 72 55 61 63 59
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no