Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Malmheim skole
Killinglandveien 24
4312 SANDNES
Org.nr 974610779
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sandnes kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,7 9,6 10,2 10,3 9,9
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 12,1 11,8 12,5 12,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 3 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 49,8 36,9 69,9 53,7 57,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 22,6 28,6 14,3 19,9 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 12,2 11,8 12,5 12,4
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,5 14,5 14,2 15,7 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,4 16,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 24,1 12,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 94,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 042 6 186 6 412 6 507 6 384
Undervisningstimer totalt per elev 55 61 63 59 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no