Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Malme skule
Malmevegen 49
6445 MALMEFJORDEN
Org.nr 975283410
Offentlig skole
Grunnskole
5.-7. trinn
Skoleeier: Fræna kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 5,8 6,0 6,1 5,9 6,0
Antall elever per årsverk til undervisning 12,6 13,7 12,7 13,2 12,0
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 41,7 55,0 47,9 35,8 47,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 28,3 22,0 23,1 34,8 23,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,2 14,3 13,8 14,4 13,1
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,5 15,2 16,6 16,7 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 82,9 100,0 93,0 89,5 91,0
Lærertimer som gis til undervisning 3 990 3 905 3 923 4 086 4 208
Undervisningstimer totalt per elev 59 54 59 56 62
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no