Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Malmanger skule
Øyro 2
5470 ROSENDAL
Org.nr 975281590
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 10,8 10,4 10,4 12,1 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 13,4 14,1 14,0 11,9 11,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 1 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 73,7 114,3 136,3 95,1 70,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 16,3 10,8 8,8 10,2 14,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 13,4 14,0 14,2 12,1 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,7 16,2 15,8 14,4 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 100,0 88,3 90,0 90,7
Lærertimer som gis til undervisning 7 134 6 746 6 567 7 304 7 659
Undervisningstimer totalt per elev 55 53 53 62 64
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no