Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Malmanger skule
Øyro 2
5470 ROSENDAL
Org.nr 975281590
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Kvinnherad kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 10,4 10,4 12,1 11,8 11,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,1 14,0 11,9 11,5 12,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 1 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 114,3 136,3 95,1 70,8 79,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 8,8 10,2 14,3 13,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 14,0 14,2 12,1 11,7 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 16,2 15,8 14,4 13,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,8 13,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,8 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 88,3 90,0 90,7 94,3
Lærertimer som gis til undervisning 6 746 6 567 7 304 7 659 7 574
Undervisningstimer totalt per elev 53 53 62 64 60
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no