Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Malm skole
Kjerkbakken 1
7790 MALM
Org.nr 975279170
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 20,9 20,1 20,8 21,6 20,4
Antall elever per årsverk til undervisning 11,3 11,7 11,1 9,9 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 102,5 102,5 95,8 70,1 76,5
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 9,6 9,9 10,3 13,0 11,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,8 13,1 12,4 10,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,3 12,7 12,0 11,3 10,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 15,6 17,5 17,4 14,4 13,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,0 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 14,8 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,0 12,2
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 95,2 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 12 847 12 340 13 136 14 167 12 554
Undervisningstimer totalt per elev 62 61 64 72 67
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no