Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Majorstuen skole
Bogstadveien 74
0366 OSLO
Org.nr 974589990
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 59,0 53,6 62,2 61,3 71,4
Antall elever per årsverk til undervisning 14,5 17,4 15,7 16,6 14,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 4 6 10 7 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 190,8 134,0 92,4 135,1 95,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 6,8 12,0 15,9 11,4 14,1
Lærertetthet 1.-7. trinn 17,1 19,0 17,1 17,9 15,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,8 22,3 20,1 22,3 19,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 20,1 24,3 21,6 23,1 20,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,2 99,8 100,0 95,2 96,6
Lærertimer som gis til undervisning 36 615 34 407 40 689 39 819 46 155
Undervisningstimer totalt per elev 47 40 44 42 48
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no