Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Majorstuen skole
Bogstadveien 74
0366 OSLO
Org.nr 974589990
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Oslo kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 53,6 62,2 61,3 71,4 74,5
Antall elever per årsverk til undervisning 17,4 15,7 16,6 14,5 13,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 6 10 7 10 10
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 134,0 92,4 135,1 95,2 88,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 12,0 15,9 11,4 14,1 14,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 19,0 17,1 17,9 15,3 13,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 22,3 20,1 22,3 19,5 18,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 24,3 21,6 23,1 20,4 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 17,3 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,7 18,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 21,8 20,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 99,8 100,0 95,2 96,6 98,7
Lærertimer som gis til undervisning 34 407 40 689 39 819 46 155 48 206
Undervisningstimer totalt per elev 40 44 42 48 52
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no