Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Magnor skole
Skolevegen 86
2240 MAGNOR
Org.nr 975273067
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidskog kommune skoleeier
Indikator og nøkkeltall Offentlig
Årsverk for undervisningspersonale 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 29,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 951
Undervisningstimer totalt per elev 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no