Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Magnor skole
Skolevegen 86
2240 MAGNOR
Org.nr 975273067
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale
Magnor skole 11,4 13,6 13,5 11,5 11,8
Eidskog kommune 61,0 62,9 58,9 54,6 55,5
Innlandet fylke
Nasjonalt 54 942,9 55 634,1 56 418,6 57 255,3 58 157,4
Antall elever per årsverk til undervisning
Magnor skole 9,8 8,9 8,9 10,1 10,9
Eidskog kommune 10,9 10,1 10,6 10,8 10,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 12,3 12,3 12,1 12,0 11,7
Antall assistentårsverk i undervisningen
Magnor skole 2 2 2 3 3
Eidskog kommune 10 11 10 12 11
Innlandet fylke
Nasjonalt 8 020 8 423 8 937 9 350 9 483
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen
Magnor skole 57,9 51,8 47,4 39,1 33,6
Eidskog kommune 56,1 49,4 52,1 44,0 44,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 75,1 72,0 68,2 65,3 64,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk
Magnor skole 15,1 14,2 15,5 23,5 29,4
Eidskog kommune 17,2 17,7 17,7 21,7 20,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,6 15,1 15,8 16,3 16,3
Lærertetthet 1.-7. trinn
Magnor skole 9,8 9,1 9,4 10,6 11,6
Eidskog kommune 11,2 10,8 11,9 12,0 12,0
Innlandet fylke
Nasjonalt 13,4 13,4 13,0 12,8 12,5
Lærertetthet 8.-10. trinn
Magnor skole 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Eidskog kommune 14,3 12,8 13,0 13,5 12,4
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,2 14,2 14,4 14,3 14,1
Lærertetthet i ordinær undervisning
Magnor skole 10,3 11,5 11,5 11,6 14,2
Eidskog kommune 14,2 13,7 14,8 15,0 14,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,9 17,0 16,8 16,4 15,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn
Magnor skole 11,9 12,3
Eidskog kommune 14,5 12,7
Innlandet fylke
Nasjonalt 14,8 14,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn
Magnor skole 11,2 17,7
Eidskog kommune 14,0 15,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 16,8 16,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn
Magnor skole 0,0 0,0
Eidskog kommune 16,2 15,3
Innlandet fylke
Nasjonalt 18,3 18,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning
Magnor skole 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Eidskog kommune 97,9 93,3 97,9 96,8 97,2
Innlandet fylke
Nasjonalt 96,4 95,9 95,9 95,8 96,1
Lærertimer som gis til undervisning
Magnor skole 7 467 8 293 8 265 7 809 7 951
Eidskog kommune 37 993 38 354 36 039 34 199 34 339
Innlandet fylke
Nasjonalt 34 752 214 35 211 287 35 830 044 36 458 585 37 123 757
Undervisningstimer totalt per elev
Magnor skole 75 83 83 74 68
Eidskog kommune 65 70 66 66 68
Innlandet fylke
Nasjonalt 58 58 59 60 61
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no