Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Magnor skole
Skolevegen 86
2240 MAGNOR
Org.nr 975273067
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 11,0 11,4 13,6 13,5 11,5
Antall elever per årsverk til undervisning 9,6 9,8 8,9 8,9 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 45,2 57,9 51,8 47,4 39,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 20,6 15,1 14,2 15,5 23,5
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,7 9,8 9,1 9,4 10,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,7 10,3 11,5 11,5 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 923 7 467 8 293 8 265 7 809
Undervisningstimer totalt per elev 77 75 83 83 74
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no