Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Magnor skole
Skolevegen 86
2240 MAGNOR
Org.nr 975273067
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Eidskog kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 11,4 13,6 13,5 11,5 11,8
Antall elever per årsverk til undervisning 9,8 8,9 8,9 10,1 10,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 3 3
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 57,9 51,8 47,4 39,1 33,6
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 15,1 14,2 15,5 23,5 29,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,8 9,1 9,4 10,6 11,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 10,3 11,5 11,5 11,6 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,9 12,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 11,2 17,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 7 467 8 293 8 265 7 809 7 951
Undervisningstimer totalt per elev 75 83 83 74 68
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no