Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mære skole
Tuvbakken 18
7710 SPARBU
Org.nr 975268934
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 17,3 18,0 21,2 22,6 22,8
Antall elever per årsverk til undervisning 15,2 15,9 13,0 12,1 11,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 3 5 5
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 71,3 77,4 76,1 54,6 51,3
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,9 18,2 15,4 20,2 20,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,1 15,9 13,5 12,5 11,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,3 19,1 16,8 14,8 13,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 97,8 94,8 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 344 11 754 14 150 15 220 15 333
Undervisningstimer totalt per elev 49 46 57 61 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no