Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mære skole
Tuvbakken 18
7710 SPARBU
Org.nr 975268934
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Steinkjer kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,0 21,2 22,6 22,8 20,0
Antall elever per årsverk til undervisning 15,9 13,0 12,1 11,3 13,2
Antall assistentårsverk i undervisningen 3 3 5 5 4
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 77,4 76,1 54,6 51,3 66,9
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 18,2 15,4 20,2 20,0 18,3
Lærertetthet 1.-7. trinn 15,9 13,5 12,5 11,7 13,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 19,1 16,8 14,8 13,8 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,2 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 13,2 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 97,8 94,8 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 11 754 14 150 15 220 15 333 13 786
Undervisningstimer totalt per elev 46 57 61 66 56
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no