Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Mæla ungdomsskole
Gamlegrensa 9
3747 SKIEN
Org.nr 975278018
Offentlig skole
Grunnskole
8.-10. trinn
Skoleeier: Skien kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 26,4 24,1 18,7 18,8 25,4
Antall elever per årsverk til undervisning 12,7 12,0 17,2 17,8 11,4
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 0 0 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 465,1 0,0 0,0 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 2,4 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 17,0 16,0 22,9 23,7 15,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 17,6 16,7 25,9 28,1 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 16,1
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 100,0 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 15 100 13 600 9 127 9 427 14 402
Undervisningstimer totalt per elev 52 55 38 37 58
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no