Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Madlavoll skole
Jernalderveien 47
4041 HAFRSFJORD
Org.nr 974611813
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 37,1 37,6 41,4 50,1 47,9
Antall elever per årsverk til undervisning 10,3 11,4 10,0 8,6 9,3
Antall assistentårsverk i undervisningen 13 13 16 16 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 28,4 28,4 23,7 25,2 24,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 33,7 35,7 38,7 31,2 34,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 11,4 10,0 8,6 9,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 22,6 23,0 19,4 16,1 18,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0 15,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6 22,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,6 97,7 100,0 98,9 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 25 643 24 770 28 263 34 016 31 392
Undervisningstimer totalt per elev 72 65 74 86 80
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no