Grunnet tekniske problemer er Skoleporten fremdeles ustabilt.
Hvis man får en feilmelding vil en mulig løsning være å laste inn siden på nytt. Vi jobber med å utbedre problemet. 

Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Madlavoll skole
Jernalderveien 47
4041 HAFRSFJORD
Org.nr 974611813
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 36,6 37,1 37,6 41,4 50,1
Antall elever per årsverk til undervisning 10,2 10,3 11,4 10,0 8,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 10 13 13 16 16
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 34,4 28,4 28,4 23,7 25,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 26,2 33,7 35,7 38,7 31,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 10,2 10,2 11,4 10,0 8,6
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 21,1 22,6 23,0 19,4 16,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 15,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 17,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,6 97,7 100,0 98,9
Lærertimer som gis til undervisning 23 956 25 643 24 770 28 263 34 016
Undervisningstimer totalt per elev 73 72 65 74 86
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no