Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Madlamark skole
Rappveien 17
4041 HAFRSFJORD
Org.nr 974611562
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 35,9 34,3 34,3 37,4 39,7
Antall elever per årsverk til undervisning 10,8 11,4 11,5 11,4 10,1
Antall assistentårsverk i undervisningen 23 22 25 27 27
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 15,2 16,1 14,3 14,1 13,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 63,6 63,4 73,7 72,8 67,8
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,5 12,5 11,7 12,6 12,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,8 2,3 4,9 2,5 1,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,4 18,8 18,8 20,9 17,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 96,7 100,0 94,6 100,0 82,2
Lærertimer som gis til undervisning 23 536 22 491 23 224 24 572 26 692
Undervisningstimer totalt per elev 68 64 64 64 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no