Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Madlamark skole
Rappveien 17
4041 HAFRSFJORD
Org.nr 974611562
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Stavanger kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 34,3 34,3 37,4 39,7 40,3
Antall elever per årsverk til undervisning 11,4 11,5 11,4 10,1 9,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 22 25 27 27 27
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 16,1 14,3 14,1 13,8 13,4
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 63,4 73,7 72,8 67,8 67,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 12,5 11,7 12,6 12,2 10,3
Lærertetthet 8.-10. trinn 2,3 4,9 2,5 1,6 3,8
Lærertetthet i ordinær undervisning 18,8 18,8 20,9 17,1 16,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 14,4 14,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 20,9 19,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 94,6 100,0 82,2 92,5
Lærertimer som gis til undervisning 22 491 23 224 24 572 26 692 27 690
Undervisningstimer totalt per elev 64 64 64 72 76
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no