Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Måsøy skole (UTGÅTT)
9692 MÅSØY
Org.nr 975280039
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 1,5 1,6
Antall elever per årsverk til undervisning 3,3 2,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 2,3 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 7,4 1,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 4,6 3,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 34,3 67,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 062 1 042
Undervisningstimer totalt per elev 212 260
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no