Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Måsøy skole (utgått)
9692 MÅSØY
Org.nr 975280039
Offentlig skole
Grunnskole
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 1,6
Antall elever per årsverk til undervisning 2,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 0
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 0,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 0,0
Lærertetthet 1.-7. trinn 0,0
Lærertetthet 8.-10. trinn 1,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 3,3
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 67,0
Lærertimer som gis til undervisning 1 042
Undervisningstimer totalt per elev 260
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no