Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Måsøy kommune
Kommunenr 2018
Alle grunnskoler med adresse i Måsøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 19,6 18,5 16,3 18,0 17,3
Antall elever per årsverk til undervisning 6,3 6,2 7,2 6,5 6,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 1 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 103,5 75,0 65,2 203,7 120,0
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 5,9 7,6 10,1 3,0 5,2
Lærertetthet 1.-7. trinn 7,4 8,0 8,9 7,1 7,7
Lærertetthet 8.-10. trinn 6,5 5,7 6,6 7,3 6,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8,2 7,7 9,0 7,8 8,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 94,8 90,9 74,3 77,4 76,6
Lærertimer som gis til undervisning 13 312 11 862 10 435 12 019 11 436
Undervisningstimer totalt per elev 112 113 98 109 106
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no