Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Måsøy kommune
Kommunenr 5434
Alle grunnskoler med adresse i Måsøy kommune (offentlige og private)
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 18,5 16,3 18,0 17,3 17,5
Antall elever per årsverk til undervisning 6,2 7,2 6,5 6,7 6,9
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 1 1 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 75,0 65,2 203,7 120,0 72,2
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 7,6 10,1 3,0 5,2 8,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 8,0 8,9 7,1 7,7 7,8
Lærertetthet 8.-10. trinn 5,7 6,6 7,3 6,9 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 7,7 9,0 7,8 8,2 8,3
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 7,9 7,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 9,2 9,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 7,7 7,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 90,9 74,3 77,4 76,6 85,3
Lærertimer som gis til undervisning 11 862 10 435 12 019 11 436 11 216
Undervisningstimer totalt per elev 113 98 109 106 103
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no