Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Måseide skule
Ingeskogen 16
6036 MAUSEIDVÅG
Org.nr 975277143
Offentlig skole
Grunnskole
1.-7. trinn
Skoleeier: Sula kommune skoleeier
Endre utvalg

Utvalg
Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 8,7 8,2 8,0 8,9 9,7
Antall elever per årsverk til undervisning 9,3 11,3 11,1 10,7 10,6
Antall assistentårsverk i undervisningen 2 2 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 33,2 45,7 42,2 37,5 51,1
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 25,3 22,6 25,6 26,0 18,7
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,3 11,4 11,4 10,8 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 12,4 13,6 13,4 13,0 11,7
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 13,5 11,6
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 12,2 12,0
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 0,0 0,0
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 98,0 100,0 100,0 100,0 91,3
Lærertimer som gis til undervisning 5 829 5 558 5 786 6 035 6 527
Undervisningstimer totalt per elev 80 65 67 69 70
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no