Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Måndalen barne- og ungdomsskule
Voll
6386 MÅNDALEN
Org.nr 874747882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2014-15 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19
Årsverk for undervisningspersonale 12,1 9,8 9,7 10,5 11,6
Antall elever per årsverk til undervisning 9,4 10,6 11,3 9,5 9,7
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 1 2 2 2
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 79,4 93,3 64,2 54,4 45,7
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,8 10,7 16,5 16,3 19,9
Lærertetthet 1.-7. trinn 9,1 11,3 11,2 10,6 10,2
Lærertetthet 8.-10. trinn 12,6 13,2 15,2 11,2 12,5
Lærertetthet i ordinær undervisning 11,9 14,1 14,6 12,1 13,9
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 89,2 100,0 100,0 100,0 85,3
Lærertimer som gis til undervisning 7 719 6 398 6 316 6 847 7 554
Undervisningstimer totalt per elev 74 65 62 74 72
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no