Undervisningspersonell

Illustrasjon for en enhet
Måndalen barne- og ungdomsskule
Voll
6386 MÅNDALEN
Org.nr 874747882
Offentlig skole
Grunnskole
1.-10. trinn
Skoleeier: Rauma kommune skoleeier
Endre utvalg

Indikator og nøkkeltall 2015-16 2016-17 2017-18 2018-19 2019-20
Årsverk for undervisningspersonale 9,8 9,7 10,5 11,6 11,0
Antall elever per årsverk til undervisning 10,6 11,3 9,5 9,7 10,5
Antall assistentårsverk i undervisningen 1 2 2 2 1
Antall elever per assistentårsverk i undervisningen 93,3 64,2 54,4 45,7 78,8
Antall assistentårsverk per hundre lærerårsverk 10,7 16,5 16,3 19,9 12,4
Lærertetthet 1.-7. trinn 11,3 11,2 10,6 10,2 10,5
Lærertetthet 8.-10. trinn 13,2 15,2 11,2 12,5 14,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 14,1 14,6 12,1 13,9 13,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 1.-4. trinn 11,4 11,1
Lærertetthet i ordinær undervisning 5.-7. trinn 10,4 10,2
Lærertetthet i ordinær undervisning 8.-10. trinn 18,7 16,9
Andel undervisning gitt av undervisningspersonale med godkjent utdanning 100,0 100,0 100,0 85,3 100,0
Lærertimer som gis til undervisning 6 398 6 316 6 847 7 554 7 177
Undervisningstimer totalt per elev 65 62 74 72 66
Symbolforklaring
Tall er unntatt offentlighet
Brudd i tidsrekke. Tallene er ikke sammenlignbare med tidligere år

Relevant informasjon til rapporten

Relevant innhold fra udir.no